Det kan hända mycket spännande saker i ett företag.

Då är det bra att ha varit med och lärt sig ett och annat.

”Även företag kan få växtvärk. Ett producerande företag i norra Sverige, ställdes inför kravet från stora kunder att börja särpaketera produkterna för kundernas räkning. Annars skulle man tappa uppdraget. Det krävde en större investering och en snabb expansion, där företaget startade ett nytt dotterbolag som ansvarade för paketeringen. Kostnaderna för två bolag blev dock för höga och rationaliseringar var nödvändiga. Ett steg blev en lyckad fusion av moderbolaget och dotterbolaget. Idag har företaget växt ytterligare och är mycket lönsamt.”