Det kan hända mycket spännande saker i ett företag.

Då är det bra att ha varit med och lärt sig ett och annat.

”Ibland är det klokt att ta in nya ägare i företaget, när det börjar gå tungt. Ett framgångsrikt tjänste- och produktproducerande företag bland våra kunder, hade flera delägare och gick bra de första åren. Men snabbt stigande leverantörskostnader, som det var svårt att ta ut hos kunderna, gjorde att resultat och likviditet försämrades. En av delägarna blev samtidigt sjuk och det var nödvändigt att hitta nya ägare. En lyckad succession och ägarförändring, i kombination med hårt säljarbete på nya marknader och flera nya affärsidéer, ledde till att företaget idag är en välmående koncern.”