Det kan hända mycket spännande saker i ett företag.

Då är det bra att ha varit med och lärt sig ett och annat.

”Det är alltid trist med konkurser. Men det skapar också nya möjligheter. Ett producerande företag bland våra kunder, köpte en olönsam verksamhet och hade goda förhoppningar att vända till vinst. Men det visade sig alltför besvärligt och ledde samtidigt till en konflikt mellan delägarna. Lösningen blev en konkurs, där några av de tidigare ägarna köpte tillbaka företaget av konkursboet. Lägre kostnader och hårt säljarbete, både på befintliga och nya marknader, gjorde att lönsamheten växte och företaget blev livskraftigt igen. Idag blomstrar verksamheten och företaget tar allt fler marknadsandelar.”